DO RODZICÓW

KOMUNIKAT !

Informujemy, że Przedszkole Miejskie nr 6 w Grajewie będzie nieczynne do 26.04.2020r.

Praca nauczycieli Przedszkola  od dnia 14.04. 2020 r.  do 24.04.2020 r. odbywać się będzie  nadal w trybie zdalnym.

 

Do Rodziców

Szanowni Rodzice,

Serdecznie witam,

Bardzo dziękuję za fantastyczną współpracę, ciepłe słowa, prace, wykonywane przez Wasze dzieci, a nasze przedszkolaki.

Bardzo miło, ze przesyłacie informacje zwrotne.

Mam nadzieję, że cieszycie się dobrym zdrowiem jak i Wasze dzieci.

 

Chciałam się podzielić kilkoma bardzo ważnymi informacjami otrzymanymi od Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, można wykorzystać na to, aby stało się ono bardziej samodzielne.

Warto zachęcać je do utrzymania czystości w swoim kąciku (pokoju), przygotowania prostych posiłków razem z rodzicami, wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem, przygotowaniem do snu.

W tych ostatnich czynnościach, z powodu pośpiechu, dzieci są zazwyczaj wyręczane. Pobyt w domu daje możliwość częstych rozmów z dziećmi na różnorodne tematy, a tym samym wzbogacania ich słownictwa.

Ważne jest także znalezienie czasu na czytanie dzieciom i z dziećmi. Aby urozmaicić zajęcia, można skorzystać z edukacyjnych programów telewizyjnych.

Pobyt w domu może być także okazją do prowadzenia rozmów z dzieckiem, tłumaczenia otaczających nas zjawisk.

Inne zajęcia o charakterze edukacyjnym to m.in. zabawy przy wspólnym stole: gry planszowe, czy zabawy i gry zręcznościowe.

Należy pamiętać, że podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa.

Podejmowanie tych działań pozwoli na nabywanie przez dziecko doświadczeń w różnych obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Za pośrednictwem strony internetowej przedszkola/szkoły lub innej formy komunikacji nauczyciel może udostępnić rodzicom:

 1. propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów;
 2. konkretną propozycję opracowaną na potrzeby grupy jego dziecka, adekwatną do realizowanego programu;
 3. opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci;
 4. linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej), a także programów, zabaw on-line.

Materiały powinny być udostępniane w rozsądnej ilości i odpowiednich odstępach czasowych. Istotną rolę w tworzeniu warunków do edukacji przedszkolnej w domu, odgrywa współdziałanie nauczycieli z rodzicami.

Formy kontaktu z rodzicami, które mają być pomocą, wsparciem ich działania, nauczyciel powinien ustalić bezpośrednio z rodzicami.

Pamiętajmy, że wspieranie aktywności dzieci nie jest zadawaniem zadań i ćwiczeń do obowiązkowego wykonania.

Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności.

Powinno się także umożliwić dziecku zaspokajanie potrzeb aktywności fizycznej, np. poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.

Nauczyciele bardzo troszczą się o Wasze dzieci, drogą internetową i dostępnymi komunikatorami wywiązują się z realizacji Programu Wychowania Przedszkolnego oraz podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

Mocno przytulam wszystkie kochane przedszkolaki.

Życzę spokoju oraz dużo zdrówka.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor i nauczyciele

Rekrutacja 2020/2021

OGŁOSZENIE   !!!

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Zgodnie  z   Zarządzeniem  Nr 180/20  Burmistrza  Miasta  Grajewo  z  dnia 24 stycznia 2020 r. Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6  w Grajewie  od 08.04.2020 do 23.04.2020 r. ogłasza nabór uzupełniający dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 na 3 wolne  miejsca .

 

Dokumentację związaną z postępowaniem rekrutacyjnym będzie można pobrać od dnia 08.04.2020r. z naszej strony internetowej  www.pm6grajewo.pl w ZAKŁADCE DLA RODZICÓW, wypełnić i wysłać – proszę wybrać dogodny dla Państwa sposób:

 • na adres: pm6grajewo@wp.pl
 • w kopercie- wrzucić dokumenty do skrzynki pocztowej znajdującej się przed wejściem do budynku przedszkola

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

 

UWAGA !

O miejsce w przedszkolu mogą ubiegać się osoby, których dzieci zostały nieprzyjęte w rekrutacji obowiązkowej oraz osoby, które ubiegają się o miejsce po raz pierwszy.

TERMINY

 1. Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej odbędzie się w terminie od 24.04.2020 r. do 04.05.2020 r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 06.05.2020 r.
 3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 07.05.2020 r. do 14.05.2020 r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 18.05.2020 r.

INFORMACJA

PROCEDURA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6 W GRAJEWIE

 nauczania na odległość w okresie czasowego ograniczenia kontaktów z rodzicami

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Procedura dotyczy :

 1. Nauczycieli i rodziców.
 • Na czas ograniczenia funkcjonowania przedszkola zawiesza się wszelkie spotkania, zebrania i inne kontakty osobiste nauczycieli z rodzicami.
 • od dnia 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r. nauczyciele realizują podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej w formie kształcenia na odległość zgodnie z programem Wychowania w Przedszkolu wydawnictwa ,,Podręcznikarnia”, autorzy: Ewa Beata Kalinowska, Bożena Suchodolska,  uwzględniając możliwości psychofizyczne dzieci w szczególności:
 1. a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
 3. c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 4. d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 5. e) ograniczenia wynikające ze specyfiki pracy.
 • Kontakt nauczycieli z rodzicami odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 1. na stronie internetowej przedszkola pm6grajewo.pl podawane są informacje dla rodziców. Założone zostały adresy mailowe dla poszczególnych grup wiekowych za pośrednictwem których przekazywane są materiały do zdalnego nauczania,
 2. opracowane przez nauczycielki materiały i możliwe propozycje zająć z dziećmi do wykorzystania przez rodziców w domu będą wysyłane mailowo,
 3. nauczyciele zapraszają rodziców do dzielenia się osiągnięciami dzieci poprzez wysyłanie na pocztę elektroniczną poszczególnej grupy zdjęć przedstawiających pracę dzieci w domu, filmików ze śpiewem piosenek lub recytacją wierszy itp.

 

Rodzice i nauczyciele w trosce o poziom kontaktów i współpracy, a w szczególności bezpieczeństwa, przestrzegają zasad przyjętej procedury.

 

 

Wiersze i piosenki

Grupa I „Skrzaty”

Wiersz na miesiąc marzec

„Wiosna”

Przyszła do nas  wiosna,

ciepła i radosna.

Ptaszek pięknie śpiewa,

zielenią się drzewa.

Słonko w górze świeci,

weselą się dzieci.

Każdy dobry nastrój ma,

niechaj wiosna długo trwa!

 

Piosenka na miesiąc marzec

„ Kasza marcowa”

Ola gotuje kaszę dla lalek.
Wkłada do garnka cztery korale,
dokłada guzik, wsypuje mak,
miesza patykiem i śpiewa tak:

ref: W marcu jak w garncu mówił mój brat.
To pada deszczyk, to, śnieg, to grad.
I w moim garncu jest to i owo,
bo ja gotuję kaszę marcową.

Lalki ją jedzą i nie grymaszą,
kiedy je karmię marcową kaszą.
Ale czy kasza ma dobry smak?
Lalki ją jedzą, więc chyba tak.

ref: W marcu jak w garncu mówił mój brat…

 

 

Grupa II „Smerfy”

Wiersz na miesiąc marzec

„Marzec”

Raz śnieg pada,

a raz deszczyk.

Na jeziorze,

lód już trzeszczy.

Błękit nieba

lśni w kałuży,

bałwan w słońcu

oczy mruży.

-Koniec zimy.

Przerwa.

Dzwonek.

-To nie dzwonek,

to skowronek !

 

Piosenka na miesiąc marzec

„Kiedy wiosna przyjdzie do nas”

Kiedy wiosna przyjdzie do nas

roześmiana i zielona.

Razem z wiosną wszystkie dzieci

zaśpiewają tak:

Ref. Zielona trawa, zielony mech,

zielona żaba rechu, rechu, rech.

Zielona trawa, zielony mech,

zielona żaba rechu, rechu, rech.

 1. Rośnie trawa, rosną liście,

rosną szybko dzieci wszystkie.

Przyleciały już bociany

i klekocą tak :

Ref. Zielona trawa, zielony mech…,

III. W lesie kwitnie już zawilec,

obudziły się motyle.

A wieczorem nad łąkami

słychać żabi śpiew.

Ref. Zielona trawa, zielony mech…

 

 

 

Grupa III „Motylki”

Piosenka na miesiąc marzec

 „Marcowa pogoda”

Marcowa pogoda                                                                                                 

Raz słońce, raz woda 2 x

W małej, brudnej kupce śniegu                                                                              

Rośnie kilka przebiśniegów.                                                                                     

Zima w góry już ucieka                                                                                              

Wiosna w przedpokoju czeka.

A na świętegoGrzegorza                                                                                           

Zima już idzie do morza.

Marcowa pogoda                                                                                   

Raz słońce, raz woda 2 x

Marzec to jest miesiąc taki                                                                             

W którym przylatują ptaki.                                                                         

Bocian już do gniazda leci                                                                 

obserwują boćka dzieci.

Gdy na Józefa  pięknie                                                                                       

Zima niedługo pęknie.

Marcowa pogoda                                                                              

Raz słońce, raz woda 2 x

Słonko grzeje bardzo mocno                                                                                  

Już na drzewach pączki rosną                           

A gdy w marcu ciągle pada,                              

To rolnikom wtedy biada.

Gdy zegarki przestawimy                         

dłuższym dniem się nacieszymy.

 
    Wiersz na miesiąc marzec

         „Wiosna”

Wiosna przyszła do nas dziś z rana,

W zieleni trawy soczystej ubrana.

Przebiśniegi już kwitną w ogrodzie,   

Zawdzięczają to pięknej pogodzie.

Słońce świeci, krokusy ogrzewa,  

I zielenią się wszystkie drzewa. 

Ptaki chcą już gniazda budować,

By pisklęta swoje wychować.  

Deszcz wiosenny cicho coś śpiewa,    

A słuchają go kwiaty i drzewa.

 

 

Grupa IV „Biedronki”

Wiersz na miesiąc marzec

„Dni tygodnia”

Jestem sobie tata Tydzień,

I siedmioro dzieci mam.

Wszystkie kocham bardzo  mocno

I je dziś przedstawię wam.

Pierwszy syn to Poniedziałek

Ma blond włosy i przedziałek.

Drugi Wtorek trzyma worek

I wesoły ma humorek.

Trzecia Środa czyta książki

I we włosach nosi wstążki.

Czwarty Czwartek lubi jeść

Zjadł parówek kiedyś sześć.

Piąty syn to Piątek, lubi łowić ryby,

Jest bardzo cierpliwy, chodzi też na grzyby.

A Sobota, szóste dziecko, ciągle jest zajęta.

Sprząta, pierze i gotuje o wszystkich pamięta.

Siódmym dzieckiem jest Niedziela,

Wszyscy ją kochają.

Razem psocą, łobuzują I odpoczywają.

Jestem sobie tata Tydzień

I siedmioro dzieci mam.

Wszystkie kocham bardzo mocno

I je przedstawiłem wam.

 

Piosenka na miesiąc marzec

“Spacer jeża”

Wyszedł jeżyk na spacerek

Na słoneczko i wiaterek

By zobaczyć co tam w lesie

Wiosna w koszu mu przyniesie

Ref. Tak, tak jeżu nasz

Jakie dary w koszy masz

Idzie jeżyk wąską dróżka

Przytupuje jedną nóżką

Dużo darów w koszu ma

Zaraz wszystkie dzieciom da

Ref. Tak, tak jeżu nasz

Jakie dary w koszy masz

Przyszedł jeżyk do przedszkola

I rozgląda się dokoła

My się z jeżem pobawimy

I wesoło zatańczymy

Ref. Tak, tak jeżu nasz

Zatańcz z nami chociaż raz

 

 

 

Grupa V „Muchomorki”

Wiersz na miesiąc marzec

„Przybycie wiosny”
 

Spojrzał w okno mały Paweł,
a w ogrodzie wiosna:
świeżą trawę, przebiśniegi
w koszu nam przyniosła.

Obudziła pąki kwiatów
w parku i w ogrodzie.
Zapomnijcie moi mili
o śniegu i chłodzie.

Pożyczyła od słoneczka
garść ciepłych promieni,
gdy ogrzeje nimi ziemię,
świat się zazieleni.

 

Piosenka na miesiąc marzec

„Wiosna”

I Zieleń trawy, błękit nieba,

żółte słońce w górze świeci.

Cieszą się już wszystkie ptaki,

kwiaty oraz małe dzieci.

Ref: to wiosna, to wiosna, to wiosna.

Czaruje na łące.

To wiosna, to wiosna, to wiosna.

Łapie promienie gorące.

II Ciepły deszczyk dzisiaj pada,

będą pięknie rosły kwiaty.

Cieszą się już wróble szare,

oraz wszystkie leśne skrzaty.

 

DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECIAKI -:)

Siedzenie w domu nie musi być nudne. Mamy dla Was kilka ciekawych propozycji.

http://www.krasnoludki.pl/

http://pisupisu.pl/

http://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom

 

Praca zdalna z języka angielskiego we wszystkich grupach przedszkolnych.            Z okazji Dnia Św. Patryka , święta obchodzonego w krajach anglojęzycznych zachęcam do obejrzenia bajki związanej z tym świętem. You Tube / The Adventure of Anne and Ben: Mystery of the Leprechauns Gold. Dzieci w wieku przedszkolnym nie muszą rozumieć całości. Chodzi tu bardziej o osłuchanie się z językiem angielskim. Pozdrawiam Agnieszka Sokołowska

 

 

Komunikat

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w okresie zawieszenia zajęć w przedszkolu  zaleca się,  w miarę możliwości, o kontakt telefoniczny pod nr 86 272 35 04 oraz wysyłanie korespondencji do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie drogą mailową na adres  pm6grajewo@wp.pl .

OGŁOSZENIE

                                      OGŁOSZENIE!!!
ZGODNIE Z DECYZJĄ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ WYNIKAJĄCĄ Z KONIECZNOŚCI ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA
12 i 13 MARCA 2020 R. W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 6                W GRAJEWIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ JEDYNIE DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE
OD 16 MARCA 2020 R. (PONIEDZIAŁEK) DO 25 MARCA 2020R.(ŚRODA)PRZEDSZKOLE BĘDZIE NIECZYNNE.

MYJEMY RĘCE

Nasze przedszkolaki pamiętają o zachowaniu ostrożności!!!