Projekt „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

„Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” – pod taką nazwą realizowany jest projekt w naszym przedszkolu. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u przedszkolaków oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. Zadania w projekcie obejmują realizację dodatkowych zajęć – kółka matematycznego z elementami kodowania i robotyki.

Podczas prowadzenia dodatkowych zajęć dzieci utrwaliły znajomość czterech podstawowych figur geometrycznych – koło , trójkąt, kwadrat, prostokąt, podstawowych kolorów – czerwony, żółty, niebieski, biały, zielony oraz cyfr  od 0 do 10. Przy użyciu robotów Ozobot, tablic multimedialnych, ściany interaktywnej  oraz mat do kodowania rozwijały miękkie kompetencje (umiejętność pracy zespołowej, logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów),  kształtowały postawy prozdrowotne, zwracały dużą uwagę na bezpieczne poruszanie się po drogach, rozwijały kreatywność, oraz  myślenie przyczynowo-skutkowe. Kształtowały umiejętność kodowania informacji przy pomocy sekwencji barw. Rozwijały sprawności manualne, doskonaliły percepcję słuchową, rozwijały umiejętność uważnego słuchania, rozbudzały wyobraźnię oraz inwencję twórczą poprzez zabawy konstrukcyjne, doskonaliły liczenie i orientację przestrzenną.  Ćwiczyły również współdziałanie w zespołach i koncentrację uwagi. Doskonaliły umiejętności określania kierunków, rozwijały zainteresowania czytelnicze, wrażliwości słuchową i sprawność ruchową. Określały  położenie przedmiotów w przestrzeni (na, pod, w, obok, góra, dół), ustalały równoliczności zbiorów poprzez samodzielne doświadczenia.

Uczenie się powinno być czynnością przyjemną dla dziecka, dlatego nauka przez zabawę to idealny sposób przekazywania wiedzy najmłodszym. Zabawa rozwija dziecko w wielu sferach: emocjonalnej, umysłowej, fizycznej i społecznej. W drugim półroczu zaproponujemy dzieciom szereg rozwiązań, które zaangażują je w edukacyjną zabawę dostosowaną do ich aktualnych potrzeb. Nierzadko takie zaangażowanie zmienia się w prawdziwą pasję 🙂

Posted in Bez kategorii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *