„WIRTUALNE ŚWIĘTO MAMY I TATY”

26 maja obchodzimy Dzień Mamy, warto uczcić go składając w tym dniu życzenia naszym mamom. Niecały miesiąc później – 23 czerwca obchodzimy Dzień Taty więc jest to idealny moment na złożenie życzeń i podziękowanie tacie za wszystko, co dla nas robi. Połączyliśmy te święta tak, abyśmy mogli uczcić je i świętować razem.

Niestety, w tym roku nie możemy spędzić go wspólnie w przedszkolu. Mimo to dzieci nadały wyjątkowość temu dniu ( choć wirtualnie) i przygotowały wspaniałą niespodziankę w formie koncertu życzeń pt. „ Piosenka dla Mamy i Taty”.

To wspaniały czas zarówno dla rodziców jak i dzieci, pełen wzruszeń, radości i uśmiechu, a przede wszystkim jest to czas, który mogą spędzić tylko ze sobą, bez pośpiechu i z dala od codziennych zmartwień

To właśnie Mamie oraz Tacie należą się największe podziękowania za życie, za troskę, za poświęcenie, za każdy codzienny dzień. To dla nich ten dziecięcy trud.

Zapraszamy do oglądania 🙂

UCZYMY SIĘ BAWIĄC…

Projekt „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Pod działania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

W drugim półroczu w naszym przedszkolu także jest realizowany projekt pt. „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”. Warto przypomnieć, że jego głównym celem jest podniesienie kompetencji kluczowych u przedszkolaków oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. Realizacja programu następuje poprzez prowadzanie zajęć dodatkowych – kółka matematycznego z elementami kodowania i robotyki. W zajęciach dodatkowych brały udział dzieci z czterech grup przedszkolnych. Zajęcia dostosowane były do odpowiedniej grupy wiekowej. Najmłodsze dzieci podstawy kodowania utrwalały przy pomocy przeróżnych gier matematycznych, zawierających w sobie elementy kodowania. Starsze dzieci skrupulatnie utrwalały poznane podstawy kodowania w pracy z Ozobotami, laptopami i tabletami (np. program OzoBlockly). Niezastąpione, w każdej grupie wiekowej okazały się także maty do kodowania, zarówno duże, jak i małe. Zabawy z wiatrakiem matematycznym nabrały nowego spojrzenia, gdyż można było daną pomoc dydaktyczną wykorzystać w plenerze w ogrodzie przedszkolnym. Magiczna ściana okazała się być idealna dla przedszkolaków z każdej grupy wiekowej. Dzięki tym zajęciom dzieci rozwijały w dalszym ciągu umiejętność logicznego i krytycznego myślenia. Utrwalały zdolność odkodowywania informacji. Kształtowały umiejętność dodawania i odejmowania. Przypominały kolory i pory roku oraz miesiące. Doskonaliły umiejętność pracy w parach, czy zespołach. Dzieci potrafią posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Dodawać i odejmować w zakresie dostosowanym do swego wieku. Znają podstawy kodowania, które są dobrym wstępem do kodowania w szkole.

Pomimo że zajęcia w ramach projektu zbliżają się ku końcowi, to będziemy je kontynuować w kolejnych latach w ramach zajęć podstawowych. Widząc zainteresowanie w oczach dzieci nie można przestać i aż serce rośnie, że to, co dajemy od siebie, wraca w pięknym uśmiechu dziecka.