26.05.2020

KOCHANYM MAMOM

„Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze a przebacza, odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska.” – J. I. Kraszewski

W tym roku nieco inaczej obchodzimy te uroczyste święto ze względu na zaistniałą sytuację. Warto jednak zaznaczyć, że dziecko kocha swoją mamę tak samo i to właśnie z tej okazji wspólnymi siłami stworzyliśmy najpiękniejsze życzenia od Waszych dzieci.

Życzymy miłego oglądania -:)

Link do prezentacji:

https://www.facebook.com/343528263010995/videos/268198784537763/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARA34LLW91v0jlouRpnkXLBuUluPCuzsjUgt1rDpeczR1h-z1IAxjRZCRPqTDGayx6QOf462DExA_B3G 

DZIEŃ RODZINY

Właśnie dzisiaj, 15 maja — obchodzimy międzynarodowy „Dzień rodziny”. To czas wyjątkowy dla każdego z nas. Ten dzień spędźmy z najbliższymi osobami, bez pośpiechu i z dala od codziennych zmartwień. Sprawmy, by to był czas radości i uśmiechu.
Z tej okazji dla naszych przedszkolaków przygotowaliśmy prezentację nawiązującą do dzisiejszego święta.
Zachęcamy do wspólnego oglądania

LINK DO PREZENTACJI:

https://www.facebook.com/343528263010995/videos/264299878094175/?epa=SEARCH_BOX

DBAJMY O SIEBIE I INNYCH

 

By przygotować dzieci na powrót do przedszkola w tym trudnym dla wszystkich czasie, przygotowaliśmy dla naszych pociech prezentację, która w miły i przystępny sposób ukazuje nowe zasady obowiązujące     w przedszkolu.  

Zapraszamy do oglądania wspólnie z dziećmi -:)

Link do prezentacji:  https://www.facebook.com/343528263010995/videos/702578183891391/ 

Informacja

RODZICU ! 

Jeśli  planujesz przyprowadzić dziecko do przedszkola 

po dniu 06.05.2020r., prosimy zgłosić ten fakt

do dyrektora placówki na 3 dni robocze wcześniej.

DO RODZICÓW

UWAGA !!!

W PRZEDSZKOLU OBOWIĄZUJE


REŻIM SANITARNY !!!

 

W oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r.   dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego informujemy, że przedszkole będzie pełniło tylko funkcję opiekuńczą oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze dla dzieci, które nie przebywają na zajęciach, w dalszym ciągu odbywać się będą w trybie zdalnym.

Ponadto informujemy, że sale przedszkolne będą odpowiednio przystosowane do pracy w czasie epidemii koronawirusa. Na salach nie będzie dywanów, a ilość zabawek będzie ograniczona do minimum.

 • Dziecko nie może wnosić na salę żadnych przedmiotów- zabawek, jedzenia, picia, itp.

 • Rodzice i opiekunowie prawni do przedszkola wchodzą w maseczkach i swoich rękawiczkach jednorazowych. Natomiast dzieci od 4-ego roku życia w maseczkach. Oddają Państwo dziecko w przedsionku przedszkola nauczycielowi/pomocy nauczyciela, która zaprowadzi dziecko do szatni i do odpowiedniej sali.

W przedsionku przedszkola może przebywać tylko 1 osoba dorosła

 • Dzieci przyprowadzane są do godziny 8.15 tylko przez ZDROWYCH rodziców lub opiekunów prawnych, a odbierane od godziny 14.30. do 15.45. Między godziną 8:15 a 14.30 przedszkole będzie ZAMKNIĘTE.

 • Do przedszkola uczęszczają WYŁĄCZNIE DZIECI ZDROWE, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną lub inną: katar, kaszel, temperatura, wysypka, biegunka, wymioty, alergie wziewne i pokarmowe i inne.

 • Nie wolno przyprowadzać dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie i izolacji

  w warunkach domowych.

 • Dziecko musi być SAMODZIELNE (samodzielnie spożywać posiłki, samodzielnie korzystać z toalety, samodzielnie myć ręce i rozumieć potrzebę częstego mycia rąk, samodzielnie ubierać się i rozbierać, samodzielnie wchodzić na salę).

 • Nauczyciel nie może mieć bezpośredniego kontaktu z dzieckiem (odbierania z rąk rodzica, brania za rękę lub innej formy dotyku). Obowiązuje ich dystans społeczny wynoszący minimum

  2 metry.

Przypominamy, że przedszkole pełni funkcję opiekuńczą TYLKO dla rodziców obojga pracujących lub powracających do pracy. Nie dotyczy to rodziców, którzy nie pracują, pracują zdalnie lub korzystają ze świadczenia opiekuńczego.

Apelujemy o podjęcie rozsądnej decyzji, bez narażenia zdrowia i bezpieczeństwa nas wszystkich.

DO RODZICÓW

Q & A

Przedszkola otwarte od 6 maja br.

 

Którzy rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do przedszkola?

Apelujemy do samorządów, by z placówek w pierwszej kolejności mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola?

Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez objawów chorobowych. To stała zasada, o której zawsze należy pamiętać. Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację. Wytłumacz również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

Kiedy i komu muszę zgłosić, że moje dziecko przyjdzie do przedszkola?

Jeśli chcesz przyprowadzić dziecko do przedszkola, powiadom o tym dyrektora placówki. To dyrektor wspólnie z organem prowadzącym określi szczegółowe rozwiązania w zakresie przyjęcia do placówki.

Jak moje dziecko musi być przygotowane do przyjścia do przedszkola?

Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola. Przypomnij dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Powiedz dziecku, że jego ulubione zabawki powinny zostać w domu.

Czy muszę zapewnić mojemu dziecku maseczkę?

Tylko w drodze do przedszkola i z powrotem, jeśli Twoje dziecko ukończyło 4. rok życia. Może to być także inna forma indywidualnej osłony nosa i ust. Ważne! W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. Pamiętaj jednak, że rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania w budynku przedszkola.

Czy moje dziecko otrzyma posiłek podczas pobytu w przedszkolu?

Tak. Przedszkole podczas prowadzenia zajęć zapewnia dzieciom posiłki. Czy wydawanie i spożywanie posiłków będzie bezpieczne? Tak. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Zalecamy również, aby spożywanie posiłków odbywało się w małych grupach.

Jak w przedszkolu będzie przestrzegane bezpieczeństwo sanitarne?

Każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfekcji umieszczony przy wejściu do budynku. Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali. Muszą być z niej usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Stoliki i krzesełka w stołówkach będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci.

Co ma zrobić rodzic w sytuacji, gdy dziecko nie będzie miało możliwości  skorzystania z opieki przedszkolnej?

Rodzicowi dziecka, któremu samorząd nie zapewni opieki przedszkolnej, mimo że

rodzic wyraża taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Jakie zajęcia będzie miało moje dziecko w przedszkolu?

Zdecyduje o tym dyrektor placówki, mając na względzie wytyczne sanitarne. W czasie pobytu w przedszkolu dziecko będzie przebywać w miarę możliwości w mniejszej grupie, w jednej sali. Dziecko będzie mogło się bawić zabawkami, które można dezynfekować. Nauczyciel zapewni przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne. Dziecko będzie mogło korzystać z przedszkolnego placu zabaw lub boiska, ale pod warunkiem, że dostępne na nim urządzenia będą dezynfekowane. Nie zalecamy, by dzieci wychodziły na spacery czy wycieczki poza teren placówki.

Czy moje dziecko będzie mogło skorzystać ze wsparcia poradni psychologiczno- pedagogicznej?

Tak. Od 4 maja br. poradnie wznowią swoją działalność. Będą mogły wydawać opinie oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego czy indywidualnego nauczania.

Do Rodziców

KOMUNIKAT !

Od 6 maja 2020r. otwieramy przedszkole, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

 • W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 • Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.

Jednocześnie prosimy o jak najszybsze zadeklarowanie potrzeby korzystania dziecka z usług przedszkola – najpóźniej do poniedziałku 04.05.2020r. do godz. 10.00.

Zwracamy się także z prośbą o zapoznanie się i wypełnienie Oświadczenia oraz  Informacji i dostarczenie dokumentów do przedszkola w dniu przyjścia dziecka do placówki.

Pliki do pobrania:

1. Informacja

2. Oświadczenie