Policjanci w przedszkolu

20 lutego grupę „Biedronki” odwiedzili pracownicy Komendy Powiatowej Policji. Podczas spotkania dzieci utrwaliły zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz przechodzenia przez jezdnię. Poznały również znaczenie stosowania odblasków.

Bajka „O dobrym Serungalu”

22 lutego  w naszym przedszkolu zawitali aktorzy z Białegostoku ze Studia Artystycznego Arlekin. Oglądaliśmy bajkę  „O dobrym Serungalu”. Ubogi, młody chłopiec postanowił poszukać szczęścia w dalekim świecie. Serungal miał dobre serce i z chęcią pomagał wszystkim słabszym i potrzebującym stworzeniom. Gdy usłyszał piękny śpiew, zajrzał do pałacowego ogrodu i bez pamięci zakochał się w pięknej księżniczce, którą chciał poślubić. Jej ojciec nie chciał nawet o tym słyszeć. By pozbyć się natręta, wyznaczył śmiałkowi trzy zadania…

„Pszczółka Malinka”

Pszczółka Malinka opowiada o hospicjum

21 lutego odbyło się spotkanie z Panią Krystyną Skrzycką  z Fundacji „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum w Białymstoku. Wspólnie obejrzeliśmy film pt. ”Pszczółka Malinka”, którego bohaterka w bardzo przystępny sposób opowiedziała o problemie śmierci wśród dzieci nieuleczalnie chorych. Dzięki opiece w hospicjum   i wsparciu wolontariuszy chorzy mogą cieszyć się i miło spędzić ostatnie chwile swojego życia.

Przedszkolaki były bardzo zainteresowane przedstawionym problemem, wykazały się dużą wrażliwością, udzielały odpowiedzi na postawione im pytania. Na pamiątkę spotkania dzieci otrzymały naklejkę fundacji.

Zapusty w przedszkolu

Pączki, pączki, chrusty, chrusty – dziś w przedszkolu są zapusty!

Nasze przedszkole pielęgnuje tradycje ludowe. Od samego rana zrobiło się bardzo kolorowo, dzieci świetnie prezentowały się w  barwnych strojach z elementami ludowymi . W wesoły nastrój ostatków wprowadziły nas wiersze i piosenki .

Była to okazja do świetnej zabawy, ale także do przypomnienia i rozpowszechniania  naszych narodowych tradycji i zwyczajów. 

Przedszkolaki śpiewały, tańczyły i bawiły się przy ulubionych melodiach.

 

RAKRUTACJA 2018/2019

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

Kryteria przyjęć:

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Grajewo, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w  art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203) tj:

1) wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie);

2) niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) ;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) ;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie pieczą zastępczą).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
i w postępowaniu uzupełniającym prowadzonym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą Nr XXXII/254/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r., poz. 835) tj.:

1)   samotny rodzić pracujący lub uczący się w systemie dziennym – 19 pkt (oświadczenie);

2)   dziecko obojga rodziców pracujących – 19 pkt (oświadczenie);

3)  dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 15 pkt (oświadczenie),

4) dziecko, którego rodzeństwo także ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 15 pkt (wnioski o przyjęcie dzieci),

5) liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową – za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin – 3 pkt (oświadczenie).

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 07 lutego do 13 lutego 2018 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym

 

 

Czynności rekrutacyjne

Terminy w postępowaniu

rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu

uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  od 14 lutego 2018r.do 28 lutego 2018r. od 19 marca 2018r.do 3 kwietnia 2018r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 07 marca 2018r.  do 10 kwietnia 2018r.

 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 9 marca 2018r.  12 kwietnia 2018r.

 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 9 marca 2018r.do 15 marca 2018r.

 

od 12 kwietnia 2018r.do 17 kwietnia 2018r.

 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 marca 2018r.  19 kwietnia 2018r.

 

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola,  dostępny jest w przedszkolu. Wniosek składany jest do dyrektora wybranego przedszkola.  Rodzic może złożyć wnioski o przyjęcie dziecka do nie więcej niż do trzech jednostek oświatowych.

 

* Zgodnie z Zarządzeniem Nr 559/18 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Grajewo w roku szkolnym 2018/2019

BAL KARNAWAŁOWY

Oto księżniczki przybyły na bal.

Każda suknię ma lśniącą, koronę i szal.

Za nimi kroczą dumnie rycerze wspaniali.

Wszyscy bardzo dzielni, chociaż jeszcze mali.

Muzyka do tańca zagrała wesoło,

wirują radośnie wszystkie pary wkoło.

 

We wtorek, 6 lutego w naszym przedszkolu  już od rana było bardzo gorąco, a wszystko to za sprawą atmosfery związanej z Balem Karnawałowym. Wszyscy wyglądali bajecznie i kolorowo. Przepięknie przebrane dzieci z dumą prezentowały wymyślne stroje. Niezliczone księżniczki, czarownice, kowboje, policjanci, wróżki, biedronki, motylki, kotki, piraci a także inne postacie z kreskówek opanowały na kilka godzin nasze przedszkole. Przy proponowanej muzyce i ciekawych konkursach nikt nie mógł się nudzić i narzekać, a dzieci wspólnie ze swoimi paniami bawiły się wyśmienicie.  Święty Mikołaj również postanowił odwiedzić nas tego dnia i obdarować prezentami. Nic więc dziwnego w tym, że potrzebny był czas na odpoczynek, wypicie wody i słodką przekąskę 🙂

« 1 z 2 »

ZBIÓRKA KARMY DO SCHRONISKA

„Miarą człowieczeństwa

jest stosunek do zwierząt”

W  styczniu 2018r. w naszym przedszkolu zorganizowana została zbiórka karmy do schroniska Green House w Krzeczkowie. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz zachęcanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce żywności. Cieszymy się, że tak wielu wychowanków i rodziców wzięło udział w naszej akcji i że los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest obojętny Dzieciom z naszego przedszkola. Zebraliśmy suchą karmę, w puszkach oraz inne smakołyki . Wszystkie dary przekazaliśmy dla pani K. Blusiewicz, która dostarczy je potrzebującym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za udział w akcji.