Teatr w przedszkolu

„3 X KRÓLEWNA ,3 X SMOK”

W poniedziałek 11 marca odwiedzili nasze przedszkole aktorzy Teatru Pod Orzełkiem z Białegostoku. Opowiedzieli  trzy historie o królewnach. Choć wszystkie bajki zaczynały się tak samo, to w zależności od charakteru królewny, Złośnicy, Beksy lub Roztropnej dalszy ciąg był zupełnie inny. Dzieci utożsamiając się z bohaterkami bajki uczyły się, że w różnych sytuacjach życia mogą zachowywać się dobrze lub źle, a najlepszym orężem w walce z bajkowym Smokiem jak i codziennymi strachami jest uśmiech i rozwaga ,a nie płacz i złość.

Przedszkolaki w muzeum

„BIEDRONKI ” W MUZEUM MLEKA

8 marca przedszkolaki z grupy „Biedronki” wybrały się do Muzeum Mleka w Grajewie. Dzieci uczestniczyły w interaktywnym zwiedzaniu ekspozycji muzeum, co pozwoliło na usystematyzowanie i utrwalenie przekazywanej wiedzy. Przedszkolaki uważnie słuchały o mleku oraz historii przetwórstwa i przemysłu mleczarskiego. Mogły wykorzystać symulator do wydojenia krowy, a także skorzystać z wielu aplikacji na dotykowych ekranach. Dzieci były bardzo zaangażowane i chętne do tej formy nauki poprzez zabawę. Następnie „Biedronki” odbyły warsztaty edukacyjno-plastyczne pod hasłem „Wiejska zagroda”. Na  papierowe talerze należało przykleić odrysowywane, wycięte, wydarte i ozdobione elementy i w taki sposób, by powstały zwierzęta, które żyją w zagrodzie na wsi. Dzieci były skupione na działaniach twórczych, bardzo się starały, aby ich zwierzątka były jak najbardziej realistyczne. Kiedy przyszedł koniec spotkania, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie z Krówką Matyldą i otrzymaliśmy dyplomy. To był wspaniale spędzony czas w Muzeum Mleka.  

KONIEC KARNAWAŁU W PRZEDSZKOLU

Pożegnanie karnawału
Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. Tak też było i w tym roku. Zaczęliśmy pożegnanie karnawału od smakowania pysznych pączków, a we wtorek od samego rana zrobiło się kolorowo od zapasek, chustek w kwiaty, korali, kapeluszy  czy aksamitek przy koszulach. Dzieci pięknie prezentowały się w strojach cygańskich. Wszystkie przedszkolaki  bawiły się przy wesołej muzyce, a tańce wywoływały uśmiech na ich twarzach.

PRZEDSZKOLAKI W PIZZERII

WYCIECZKA  DO  PIZZERII

W miniony czwartek dzieci z gr IV „Muchomorki”  uczestniczyły w warsztatach kulinarnych „Mały Kucharz” w pizzerii Da Grasso.  Na zajęciach dzieci miały okazję zobaczyć jak powstaje pizza i jakich składników potrzeba, aby ją przygotować. Każde dziecko dostało porcję ciasta, które samodzielnie ugniatało i formowało w kształt koła.  Podczas zajęć mogliśmy zobaczyć wspaniałe pomysły dekorowania drożdżowego ciasta sosem, serem i szynką, co sprawiło, że nasze zajęcia były bardzo twórcze. Jak przystało na prawdziwych szefów kuchni z przygotowaniem pizzy każde dziecko poradziło sobie znakomicie. Po upieczeniu wszyscy mogli skosztować samodzielnie stworzonego specjału. Jak się okazało, nic nie smakuje lepiej, niż własnoręcznie przygotowane danie.Dzięki warsztatom kulinarnym starszaki nabyły umiejętności planowania i organizowania swoich działań. Rozwinęły  swoją kreatywność, samodzielność, sprawność manualną oraz przypomniały sobie zasady kulturalnego zachowania się w restauracji. Każde dziecko otrzymało certyfikat poświadczający zdobyte umiejętności  oraz lizaki.Dzieci obiecały, że wykorzystają zdobyte na warsztatach doświadczenia przygotowując pizzę w domu.

PRZEDSZKOLAKI W PIZZERII

„Biedronki” w pizzerii Da Grasso

    W grajewskiej pizzerii Da Grasso odbyły się warsztaty kulinarne pod hasłem „Mały Kucharz”, w których uczestniczyły dzieci z grupy „Biedronki”. Na początku spotkania każdy został wyposażony w fartuszek, stolnicę i wałek. Zadaniem początkujących kucharzy było przygotowanie pizzy do pieczenia, czyli rozwałkowanie ciasta, posmarowanie go sosem pomidorowym i ozdobienie ulubionymi dodatkami, np. szynką i serem. Taka pizza trafiała do pieca, a gdy już była gotowa, dzieci mogły jej spróbować. Wszystkie dzieciaki  świetnie się bawiły przy tworzeniu pizzy, a jeszcze bardziej cieszyły się z jej zjadania, bo włoskie przysmaki wyszły im naprawdę wspaniale. Każdy z uczestników warsztatów otrzymał dyplom poświadczający nabyte umiejętności. Dodatkowo, za dobrze wykonane zadanie dzieci otrzymały lizaki. Była to niezapomniana przygoda i przede wszystkim nauka pomagająca rozbudzić talenty kulinarne oraz uwrażliwianie na kulturalne zachowanie w restauracji.

Rekrutacja 2019/2020

INFORMACJA

Po podliczeniu złożonych przez rodziców / opiekunów prawnych Deklaracji o  kontynuacji wychowania przedszkolnego na  rok szkolny 2019/2020 w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Grajewie, informujemy, że przedszkole dysponuje 29 wolnymi miejscami.

Grajewo, 2019-02-15

ZASADY REKRUTACJI

Zasady  rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie

na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zmianami)
 2. Uchwała Nr IV/31/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 stycznia 2019r.
 3.    Zarządzenie Nr 31/19 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 29  stycznia  2019r.
 • 1

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

 • 2
 1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który pobierany jest bezpośrednio w przedszkolu.
 2. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Grajewo.
 • 3
 1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w wybranym przedszkolu w okresie      od 15 lutego 2019 r.  do 01 marca 2019 r.
 2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 • 4
 1. W pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci spełniający największą liczbę kryteriów z I-go etapu postępowania rekrutacyjnego:

  I etap postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)
1. Wielodzietność rodziny dziecka
2. Dziecko niepełnosprawne
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka.
4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka.
5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka.
6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie.
7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

Jeżeli liczba dzieci spełniająca kryteria z I-go etapu rekrutacyjnego jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, o przyjęciu do przedszkola będą decydowały kryteria  z II-go etapu postępowania rekrutacyjnego wynikające z Uchwały Nr IV/31/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 stycznia 2019 r.

 

           II etap  postępowania rekrutacyjnego

Kryteria wynikające z Uchwały Nr IV/31/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 stycznia 2019 r. Wartość punktowa kryterium
1 Samotny rodzic pracujący lub uczący się w systemie dziennym –  (oświadczenie) 19 pkt
2 Dziecko obojga rodziców pracujących –  (oświadczenie) 19 pkt
3 Dziecko którego rodzeństwo uczęszcza do  danego przedszkola –  (oświadczenie) 15 pkt
4 Dziecko , którego rodzeństwo także ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola –  (wnioski o przyjęcie dzieci) 15 pkt
5 Dziecko, którego rodzice preferują dane przedszkole jako pierwszy wybór w składanym wniosku zgłoszeniowym  (oświadczenie) 10 pkt

 

 • 5
 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie odrębnym zarządzeniem.
 • 6
 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych odbędzie się 12 marca 2019 r. w siedzibie przedszkola poprzez wywieszenie imiennej listy kandydatów opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola.

 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie                    od 13 marca 2019 r. do 20 marca 2019 r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych odbędzie się 25 marca 2019 r. w siedzibie przedszkola poprzez wywieszenie imiennej listy kandydatów opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola.

 • 7

Procedura odwoławcza

 1. *do 31 marca 2019 r. rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.

 1. Rodzic/prawny opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 1. na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 • 8
 1. Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, nie będą rozpatrywane.
 2. Przewodniczący komisji w uzasadnionych przypadkach może prosić o okazanie dokumentów w celu weryfikacji danych podanych we wniosku i oświadczeniach dołączonych do wniosku.

Grajewo, 08.02.2019 r.

* 31 marca 2019 r. przypada w niedzielę, dlatego termin składania wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata  przedłuża się do dnia 1 kwietnia 2019 r.

Teatr Kamishibai

Teatr Kamishibai to pochodząca z Japonii sztuka opowiadania obrazem. Dzieci z naszego przedszkola miały przyjemność uczestniczenia w tym unikatowym spektaklu oraz w warsztatach teatralno-plastycznych. Wszystko cudownie prowadziła aktorka Teatru imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie Karolina Miłkowska-Prorok.               Na początku opowiedziała dzieciom o teatrze i obowiązujących w nim zasadach zachowania oraz zaprezentowała „Książkę bez obrazków” B.J. Novak. Następnie przedstawiła w teatrzyku Kamishibai aborygeńską historię pt. „Bajka o gąsienicy, która zamieniła się w motyla i o tym, dlaczego ptaki wiją gniazda”. Nasze przedszkolaki słuchały jak zaczarowane, nie mogąc doczekać się kolejnej części opowieści. Na zakończenie maluchy pomalowały obrazki z postaciami z bajek techniką kropek, wzorowaną na sztuce aborygeńskiej.

NAJMŁODSI W KOLĘDZIE I PASTORAŁCE

X PRZEGLĄD „NAJMŁODSI W KOLĘDZIE I PASTORAŁCE”
        05.02.2019r. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. J. S. Bacha w Grajewie odbył się X Przegląd „Najmłodsi w Kolędzie i Pastorałce”. Nasze przedszkole reprezentowali Milenka Bąk, Maja Karwowska i Antoś Kiełczewski z grupy „Biedronki” oraz Adaś Pogorzelski z grupy „Muchomorki”. Jury oceniające umiejętności wokalne i artystyczne dzieci uznało, że poziom konkursu był bardzo wysoki. Miło nam poinformować, że wszyscy nasi soliści zostali wyróżnieni, otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Jesteśmy dumni ze zdolności i umiejętności naszych wychowanków. Serdecznie gratulujemy sukcesu.

 

OGŁOSZENIE

 SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE DZIECKA !
Od dnia 08 lutego 2019 r. będą wydawane deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020  przez Państwa dziecko w tym samym przedszkolu.
 Prosimy o złożenie deklaracji we właściwym terminie do dnia 14 lutego 2019 r.
 Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce od dnia 1 września 2019 r.