„ZAPUSTY W SZÓSTCE!”

W naszym przedszkolu pielęgnowane są tradycje ludowe, również te które już zanikają. We wtorek, 17 lutego obchodziliśmy „Zapusty”. W nastrój przedszkolnych ostatków, wprowadziły nas wesołe piosenki. Dzieci z każdej grupy wiekowej w barwnych strojach z elementami ludowymi z wielkim przejęciem i zapałem prezentowały swoje umiejętności taneczne. Po wspólnej zabawie był też czas na słodki poczęstunek.

witamy

REKRUTACJA 2015/2016

SZANOWNI RODZICE !
W życiu Waszym i Waszego Dziecka rozpoczyna się nowy etap, jakże ważny pierwszy stopień edukacji przedszkolnej. Stajecie Państwo przed wyborem placówki, do której chcecie zgłosić swoje dziecko oraz przed nurtującym Was pytaniem:
- Co zrobić, żeby Nasze dziecko znalazło miejsce w wybranym przedszkolu?
W celu zaoszczędzenia Państwu niepotrzebnego stresu oraz skróceniu do minimum czasu oczekiwania na listy dzieci przyjętych, stworzyliśmy jednolite zasady przyjmowania dzieci do wszystkich przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Grajewo.
• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają w przedszkolu deklarację                    o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016 i wypełnioną składają u dyrektora placówki          w terminie do 13 lutego 2015r.
• Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na Wniosek rodziców/ prawnych opiekunów
Od dnia 16.02.2015r. w kancelarii Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Grajewie (nie dotyczy dzieci, których rodzice zadeklarowali chęć kontynuowania edukacji przedszkolnej w wyżej wymienionej placówce) wydawane będą wnioski              o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2015/2016.
Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami należy złożyć do dnia 16 marca 2015r. do dyrektora przedszkola.
Serdecznie zapraszamy.

I. Terminy rekrutacji i składania dokumentów

1. Rekrutacja zasadnicza.
Rekrutację prowadzi się zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) od 16 lutego do 16 marca – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,
b) 23 marca – wywieszenie imiennej listy dzieci zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej
Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola.
2. Procedura odwoławcza
a) do 30 marca rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
b) Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
c) na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

II. Terminy postępowania uzupełniającego
a) po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami ogłoszą termin rekrutacji uzupełniającej.
b) wnioski złożone w jednostce z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej powyżej.

Informacja
Kryteria przyjmowania dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Grajewie wynikające z art.20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Uchwały Nr IV/22/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów potwierdzających ich spełnianie oraz przyznania liczby punktów poszczególnym kryteriom obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Grajewo.
I etap postępowania rekrutacyjnego.
Kryteria wynikające z ustawy

Wartość punktowa kryterium:
1. Wielodzietność rodziny dziecka – 20 pkt
2. Dziecko niepełnosprawne – 20 pkt
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka – 20 pkt
4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka – 20 pkt
5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka – 20 pkt
6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – 20 pkt
7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą – 20 pkt

II etap kryterium postępowania rekrutacyjnego
Kryteria wynikające z Uchwały Nr IV/22/15
Rady Miasta Grajewo z dnia 21 stycznia 2015r.

Wartość punktowa kryterium:
1. Dziecko którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola – 15 pkt
2. Dziecko obojga rodziców pracujących – 19 pkt
3. Samotny rodzic pracujący lub uczący się w systemie dziennym- 19 pkt
4. Dziecko którego rodzeństwo także ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola – 15 pkt
5. Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawą programową – za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin – 3 pkt – od 3pkt do 15 pkt

OGŁOSZENIE

W dniu 25.02.2015r. (środa) o godz. 15.15
odbędzie się w naszym przedszkolu spotkanie z psychologiem i pedagogiem                                                          z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

Tematem spotkania będzie „ Dojrzałość szkolna dzieci”.
                                                                                                                     

                                                                                                          Zapraszamy wszystkich rodziców.

Droga Babciu, Drogi Dziadku!

„Pędzą wnuki ulicami z ogromnymi laurkami. Te laurki pełne kwiatków są dla wszystkich Babć i Dziadków.          A Dziadkowie wraz z Babciami już czekają przed domami. Przez lornetki patrzą w dal wystrojeni jak na bal.”

Z okazji Dnia Babci i Dziadka przedszkolaki przygotowały wystąpienia artystyczne, w których śpiewały, recytowały, odgrywały krótkie scenki, a także tańczyły. Ten mroźny styczniowy czas ogrzały swoim entuzjazmem i miłością do Babć i Dziadków. Publiczność z zachwytem oraz rozczuleniem oglądała przedstawienia pełne humoru, pogody ducha i uczuć. Własnoręcznie wykonanymi podarunkami podziękowały za opiekę i dobroć,       a wspólna zabawa i poczęstunek były wyrazem szacunku i bliskości, jaka łączy wnuczęta z Babciami i Dziadkami.

WSZYSCY BAWIĄ SIĘ WSPANIALE, JAK CO ROKU W KARNAWALE !

W piątek już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, w salach przedszkolnych można było spotkać wróżki, królewny, delikatne motylki, piratów, policjantów, Spider-Mana czy Batmana, … nie sposób zliczyć i wymienić wszystkich. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Na tą wyjątkową okazję zaprosiliśmy aktorów z teatru Orzełek z Białegostoku, którzy zachęcali do zabawy przygotowaną muzyką i konkursami. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc w balu wspólnie ze swoimi paniami. Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo,uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. Największy zachwyt wzbudziła wizyta Świętego Mikołaja, który przyniósł naszym wychowankom wspaniałe prezenty. Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały salę balową.                                                                                                                                                                                    Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów.
Kolejny bal karnawałowy już za rok!

« 1 z 2 »

„Najmłodsi w Kolędzie i Pastorałce”

15 stycznia czworo naszych przedszkolaków: Maria Czapska, Szymon Pięczykowski, Zuzanna Rydzewska oraz Nadia Tołkacz wzięło udział w VI przeglądzie ph. „Najmłodsi w Kolędzie i Pastorałce”. Koncert odbył się w sali Miejskiego Domu Kultury w Grajewie przy współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie. Jury postanowiło przyznać naszym dziewczynkom wyróżnienia. Serdecznie gratulujemy sukcesu! 
157892_szopka-bozonarodzeniowa-zwierzeta-postacie

Świąt wypełnionych radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek.

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,

pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia życzą

DYREKTOR ORAZ PRACOWNICY

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6

„Do stajenki, do stajenki, gdzie leży Maleńki!”

Jak co roku, w grudniowe popołudnie, na nasze przedszkole spływa magiczna atmosfera zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Wówczas spotykamy się wszyscy razem w uroczystych strojach oraz niepowtarzalnym nastroju wzruszenia i radości, aby w wyjątkowy sposób przeżyć chwilę Narodzenia Pańskiego. Dzieci przygotowywały swoje występy wiele dni, ale to właśnie przed zgromadzoną publicznością poczuły, że robią coś niezwykłego, coś, co było warte wysiłku. Przepiękne dekoracje i cudowne kostiumy dodały inscenizacjom uroku. Przedstawienia niosły ze sobą piękne przesłanie, aby odpowiednio przygotować się na przyjście Pana Jezusa, otworzyć się na Jego miłość i dzielić się nią z rodziną. Najbliżsi byli poruszeni wrażliwością i dojrzałością swoich pociech, które w kolędach, pastorałkach i recytacji wyraziły swoje emocje.

Po występach przedszkolaków zasiedliśmy do stołów na słodki poczęstunek. Długo będziemy wspominać nasze głośne kolędowanie! 

„OPOWIEŚĆ O DOBRYM SERCU”

W czwartek, 11 grudnia 2014r. do naszego przedszkola zawitał teatr Conieco z Białegostoku. Przedszkolaki miały okazję obejrzeć spektakl pt. „ Opowieść o dobrym sercu”, w którym strach na wróble zostaje samotny na pustym jesiennym polu. Wyśmiewany przez wróbla , że przestał być potrzebny gospodarzowi, postanawia wyruszyć       w świat. Wiatr pomaga mu wyrwać nogi i Strach rusza na spotkanie przygodom.

l

MIKOŁAJKOWY KIERMASZ

W dniach 5-6.12.2014r. odbył się kiermasz ozdób świątecznych wykonanych własnoręcznie przez nasze przedszkolaki.

Dochód z kiermaszu w całości (1200 zł) został przekazany Fundacji „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku.
Gorąco dziękujemy za wsparcie akcji i za każdą ofiarowaną złotówkę.