Bajka „O dobrym Serungalu”

22 lutego  w naszym przedszkolu zawitali aktorzy z Białegostoku ze Studia Artystycznego Arlekin. Oglądaliśmy bajkę  „O dobrym Serungalu”. Ubogi, młody chłopiec postanowił poszukać szczęścia w dalekim świecie. Serungal miał dobre serce i z chęcią pomagał wszystkim słabszym i potrzebującym stworzeniom. Gdy usłyszał piękny śpiew, zajrzał do pałacowego ogrodu i bez pamięci zakochał się w pięknej księżniczce, którą chciał poślubić. Jej ojciec nie chciał nawet o tym słyszeć. By pozbyć się natręta, wyznaczył śmiałkowi trzy zadania…

IMG_4634

„Pszczółka Malinka”

Pszczółka Malinka opowiada o hospicjum

21 lutego odbyło się spotkanie z Panią Krystyną Skrzycką  z Fundacji „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum w Białymstoku. Wspólnie obejrzeliśmy film pt. ”Pszczółka Malinka”, którego bohaterka w bardzo przystępny sposób opowiedziała o problemie śmierci wśród dzieci nieuleczalnie chorych. Dzięki opiece w hospicjum   i wsparciu wolontariuszy chorzy mogą cieszyć się i miło spędzić ostatnie chwile swojego życia.

Przedszkolaki były bardzo zainteresowane przedstawionym problemem, wykazały się dużą wrażliwością, udzielały odpowiedzi na postawione im pytania. Na pamiątkę spotkania dzieci otrzymały naklejkę fundacji.

Zapusty w przedszkolu

Pączki, pączki, chrusty, chrusty – dziś w przedszkolu są zapusty!

Nasze przedszkole pielęgnuje tradycje ludowe. Od samego rana zrobiło się bardzo kolorowo, dzieci świetnie prezentowały się w  barwnych strojach z elementami ludowymi . W wesoły nastrój ostatków wprowadziły nas wiersze i piosenki .

Była to okazja do świetnej zabawy, ale także do przypomnienia i rozpowszechniania  naszych narodowych tradycji i zwyczajów. 

Przedszkolaki śpiewały, tańczyły i bawiły się przy ulubionych melodiach.

 

Rekrutacja-GPP-2017_2018

RAKRUTACJA 2018/2019

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

Kryteria przyjęć:

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Grajewo, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w  art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203) tj:

1) wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie);

2) niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) ;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) ;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie pieczą zastępczą).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
i w postępowaniu uzupełniającym prowadzonym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą Nr XXXII/254/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r., poz. 835) tj.:

1)   samotny rodzić pracujący lub uczący się w systemie dziennym – 19 pkt (oświadczenie);

2)   dziecko obojga rodziców pracujących – 19 pkt (oświadczenie);

3)  dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 15 pkt (oświadczenie),

4) dziecko, którego rodzeństwo także ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 15 pkt (wnioski o przyjęcie dzieci),

5) liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową – za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin – 3 pkt (oświadczenie).

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 07 lutego do 13 lutego 2018 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym

 

 

Czynności rekrutacyjne

Terminy w postępowaniu

rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu

uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  od 14 lutego 2018r.do 28 lutego 2018r. od 19 marca 2018r.do 3 kwietnia 2018r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 07 marca 2018r.  do 10 kwietnia 2018r.

 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 9 marca 2018r.  12 kwietnia 2018r.

 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 9 marca 2018r.do 15 marca 2018r.

 

od 12 kwietnia 2018r.do 17 kwietnia 2018r.

 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 marca 2018r.  19 kwietnia 2018r.

 

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola,  dostępny jest w przedszkolu. Wniosek składany jest do dyrektora wybranego przedszkola.  Rodzic może złożyć wnioski o przyjęcie dziecka do nie więcej niż do trzech jednostek oświatowych.

 

* Zgodnie z Zarządzeniem Nr 559/18 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Grajewo w roku szkolnym 2018/2019

BAL KARNAWAŁOWY

Oto księżniczki przybyły na bal.

Każda suknię ma lśniącą, koronę i szal.

Za nimi kroczą dumnie rycerze wspaniali.

Wszyscy bardzo dzielni, chociaż jeszcze mali.

Muzyka do tańca zagrała wesoło,

wirują radośnie wszystkie pary wkoło.

 

We wtorek, 6 lutego w naszym przedszkolu  już od rana było bardzo gorąco, a wszystko to za sprawą atmosfery związanej z Balem Karnawałowym. Wszyscy wyglądali bajecznie i kolorowo. Przepięknie przebrane dzieci z dumą prezentowały wymyślne stroje. Niezliczone księżniczki, czarownice, kowboje, policjanci, wróżki, biedronki, motylki, kotki, piraci a także inne postacie z kreskówek opanowały na kilka godzin nasze przedszkole. Przy proponowanej muzyce i ciekawych konkursach nikt nie mógł się nudzić i narzekać, a dzieci wspólnie ze swoimi paniami bawiły się wyśmienicie.  Święty Mikołaj również postanowił odwiedzić nas tego dnia i obdarować prezentami. Nic więc dziwnego w tym, że potrzebny był czas na odpoczynek, wypicie wody i słodką przekąskę :-)

« 1 z 2 »

ZBIÓRKA KARMY DO SCHRONISKA

„Miarą człowieczeństwa

jest stosunek do zwierząt”

W  styczniu 2018r. w naszym przedszkolu zorganizowana została zbiórka karmy do schroniska Green House w Krzeczkowie. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz zachęcanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce żywności. Cieszymy się, że tak wielu wychowanków i rodziców wzięło udział w naszej akcji i że los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest obojętny Dzieciom z naszego przedszkola. Zebraliśmy suchą karmę, w puszkach oraz inne smakołyki . Wszystkie dary przekazaliśmy dla pani K. Blusiewicz, która dostarczy je potrzebującym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za udział w akcji.

Dzień Babci i Dziadka

Jaki dzisiaj dzień wesoły – najprawdziwsze święto!
Widzę Babcię tak szczęśliwą – pięknie uśmiechniętą.
Dziadek taki elegancki pięknie ogolony,
To dla Babci – mojej Babci czyli swojej żony !
Dziś słoneczko jasno świeci, zima biała śpiewa.
A w przedszkolu przedszkolaki składają życzenia.
Wszystkim Babciom, wszystkim Dziadkom
Zdrowia, pomyślności, uśmiechów na co dzień
I dużo radości.

            Święto Babci i Dziadka jest niezwykłym dniem, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla Babć i Dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.

W tym tygodniu obchodziliśmy w naszym przedszkolu wspaniałe uroczystości .
Przedszkolaki z poszczególnych grup pod kierunkiem wychowawczyń zaprezentowały piękne programy artystyczne.

Były to wzruszające wiersze, piosenki okolicznościowe oraz tańce. Dzieci złożyły Babciom i Dziadkom najserdeczniejsze życzenia, wręczając im własnoręcznie wykonane upominki a następnie i zaprosiły gości na słodki poczęstunek.

Atmosfera uroczystości była podniosła i rodzinna. To wyjątkowe spotkanie było pełne radości i szczęścia. Babcie i Dziadkowie byli dumni ze swoich wnuków, a wnuczęta szczęśliwe, że mogły gościć swoich najbliższych. 

« 1 z 2 »

PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

16.01.2018. uzdolnione muzycznie dzieci z naszego przedszkola wzięły udział  w IX Przeglądzie „Najmłodsi w Kolędzie i Pastorałce”, którego organizatorem była Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. J. S. Bacha w Grajewie. Wśród wykonawców znaleźli się Milena Bąk, Nicola Brakoniecka, Patrycja Makowska, Patrycja Grabowska i Dawid Stypułkowski. Umiejętności wokalne i artystyczne dzieci oceniało Jury powołane przez organizatora przeglądu. Wszyscy uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom. Dwójce solistów z naszego przedszkola przyznano wyróżnienie: Milenie Bąk i Dawidowi Stypułkowskiemu, a także wręczono nagrody. Wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodycze. Życzymy naszym wychowankom dalszych sukcesów artystycznych.

 

Koncert „Owocowe nutki”

8 stycznia w naszym przedszkolu odbył się pokaz pt. „Owocowe nutki”. Artysta z Białegostoku prezentował instrumenty, które wykonał z różnych owoców i warzyw. Był marchewkowy flet, trąbka z ogórka i papryki, a nawet grający orzech włoski. Przedstawił również nietypowe instrumenty, jakich nie spotkamy w sklepie muzycznym. Na wszystkich grał piękne melodie. Nie zabrakło też śpiewu i niespodzianek.

 Serdecznie dziękujemy za wyjątkowy koncert.