Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Zgodnie  z   Zarządzeniem  Nr 370/21  Burmistrza  Miasta  Grajewo  z  dnia 28 stycznia 2021 r. Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6  w Grajewie  od 08.04.2021 do 23.04.2021 r. ogłasza nabór uzupełniający dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 na 3 wolne  miejsca .

Dokumentację związaną z postępowaniem rekrutacyjnym będzie można pobrać od dnia 08.04.2021r. bezpośrednio z przedszkola w godzinach od 9:00-11:00 lub z naszej strony internetowej.

UWAGA

O miejsce w przedszkolu mogą ubiegać się osoby, których dzieci zostały nieprzyjęte w rekrutacji obowiązkowej oraz osoby, które ubiegają się o miejsce po raz pierwszy.

TERMINY

08.04.2021 r. – 23.04.2021 r. – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola.

06.05.2021 r. – podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (informacja zamieszczona będzie na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń  w naszej placówce).

07.05.2021 r. – 14.05.2021 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w godzinach od 9:00 – 11:00 w placówce (druk do pobrania ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio  z placówki).

18.05.2021 r. – podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (informacja zamieszczona będzie na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń  w naszej placówce).

UWAGA !!!

Przypominamy rodzicom dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie na rok szkolny 2021/2022 o obowiązku potwierdzenia przez rodzica kandydata woli korzystania z usług przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 16 marca 2021 r. do 22 marca 2021 r. (dokument można pobrać bezpośrednio w przedszkolu lub ze strony internetowej i złożyć w placówce w godz. 9:00 – 11:00).

Niezłożenie wymaganego dokumentu jest równoznaczne z rezygnacją z usług przedszkola.

Rodzice dzieci, które kontynuują naukę w przedszkolu nie muszą wypełniać i składać oświadczenia.

UWAGA!

  Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie na rok szkolny 2021/2022

Zasady-rekrutacji

 

Szanowni Państwo !

Ważne informacje odnośnie do rekrutacji przekazane przez Burmistrza Miasta Grajewo w załączniku – rekrutacja