DOKUMENTY DO POBRANIA

UWAGA!

Ważne terminy podczas rekrutacji na rok szkolny 2021/2022                        

do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie

15.02.2021 r. – 02.03.2021 r. – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola w godzinach od 9:00 – 11:00 w placówce (dokumenty do pobrania ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio z placówki).

15.03.2021 r. – podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (informacja zamieszczona będzie na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń  w naszej placówce).

16.03.2021 r. – 22.03.2021 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w godzinach od 9:00 – 11:00 w placówce (druk do pobrania ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio z placówki).

25.03.2021 r. – podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (informacja zamieszczona będzie na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń  w naszej placówce).

Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie na rok szkolny 2021/2022

Zasady-rekrutacji

 

 

rekrutacja1819a

 

 

Szanowni Państwo !

Ważne informacje odnośnie do rekrutacji przekazane przez Burmistrza Miasta Grajewo w załączniku – rekrutacja