ORGANIZACJA PRACY

PROGRAM:


Praca wychowawczo-dydaktyczna jest planowana zgodnie z Podstawą Wychowania Przedszkolnego oraz następującymi programami:
• "Razem w przedszkolu" - Jolanta Andrzejewska i Jolanta Wierucka; "Od przedszkolaka do pierwszaka" Iwona Broda - zatwierdzone przez MEN (Dz.U.Nr 7),
• Program wychowawczy i zdrowotny - opracowany przez nauczycielki naszego przedszkola,
• Program Bezpieczny Przedszkolak - zatwierdzony przez Komendę Wojewódzką Policji.

METODY:


• elementy Metody Dobrego Startu - M. Bogdanowicz
• metoda wczesnej nauki czytania - I. Majchrzak
• elementy metody Marii Montessori
• elementy form pracy wg C. Freineta
• Ruch Rozwijający - W. Sherborne
• przygotowanie dziecka do nauki matematyki - E. Gruszczyk-Kolczyńska
• gimnastyka ogólno - rozwojowa i korekcyjna
• elementy gimnastyki - P. Denison
• elementy gimnastyki twórczej - Labana, Orffa
• edukacja ekologiczna
• zajęcia logopedyczne prowadzone przez logopedę
• zajęcia umuzykalniające wspomagane nowoczesnymi metodami m.in. P. Kaji
• zajęcia dydaktyczne dostosowane do wieku dziecka
• zajęcia otwarte dla rodziców

ROZKŁAD DNIA:


6.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci, działalność dowolna dziecka, przygotowanie materiałów do zajęć, ćwiczenia powtórzeniowo-utrwalające, praca wyrównawcza, zabawy dydaktyczne, rozmowy z dziećmi, ćwiczenia poranne.
8.30 - 9.00 Śniadanie.
9.00 - 10.30 Zajęcia planowane przez nauczycielki z zakresu wychowania zdrowotnego, społeczno - moralnego, umysłowego, estetycznego, tj. mowa ojczysta, kształcenie pojęć matematycznych, umuzykalnienie, zajęcia plastyczne, ćwiczenia gimnastyczne.
10.30 - 11.30 Działalność dowolna dzieci: spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
11.30 - 12.00 Obiad.
12.oo - 14.30 Leżakowanie (grupa 3-latków), działalność dowolna i organizowana przez nauczycielki, praca indywidualna z dziećmi, ćwiczenia powtórzeniowo-utrwalające.
14.30 Podwieczorek.
14.30 - 16.00 Zajęcia i zabawy inspirowane przez nauczycielki, prace porządkowe, rozmowy z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.