Historia Przedszkola

Przedszkole Miejskie nr 6 rozpoczęło swoją działalność 1 sierpnia 1986 roku. Po długich staraniach ówczesnych władz oświatowych oraz rodziców oddano do użytku nowoczesną placówkę wychowawczo-oświatową. W centrum osiedla Południe wzniesiony został dwukondygnacyjny budynek, otoczony przestrzennym, bogato wyposażonym w urządzenia terenowe placem zabaw.

Pierwotnie zaplanowano 4 oddziały oraz salę gimnastyczną, lecz ze względu na bardzo dużą liczbę dzieci utworzono 5 sal dla 5-ciu grup wiekowych.

Pierwszym dyrektorem placówki została mgr Elżbieta Ostrowska, która zajmowała to stanowisko do końca 1990 roku. W nowo otwartym przedszkolu zatrudniono 10-ciu nauczycieli: K. Akacka, R. Rogowska, K. Ostrowska, I. Bar, M. Rydzewska, G. Cudna, I. Mydlińska, I. Trocka i C. Zalewską, która pełniła obowiązki metodyka wychowania przedszkolnego. W owym czasie zatrudniono również 15 osób personelu administracyjno - obsługowego.

W ciągu 20 lat istnienia przedszkola zmieniała się kadra i jej przygotowanie specjalistyczne. Obecnie przedszkole zatrudnia 10 nauczycielek z wyższym wykształceniem magisterskim i zawodowym. Obowiązki dyrektora od 1991 roku pełni mgr Urszula Kowalczuk.