UCZYMY SIĘ BAWIĄC…

Projekt „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Pod działania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

W drugim półroczu w naszym przedszkolu także jest realizowany projekt pt. „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”. Warto przypomnieć, że jego głównym celem jest podniesienie kompetencji kluczowych u przedszkolaków oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. Realizacja programu następuje poprzez prowadzanie zajęć dodatkowych – kółka matematycznego z elementami kodowania i robotyki. W zajęciach dodatkowych brały udział dzieci z czterech grup przedszkolnych. Zajęcia dostosowane były do odpowiedniej grupy wiekowej. Najmłodsze dzieci podstawy kodowania utrwalały przy pomocy przeróżnych gier matematycznych, zawierających w sobie elementy kodowania. Starsze dzieci skrupulatnie utrwalały poznane podstawy kodowania w pracy z Ozobotami, laptopami i tabletami (np. program OzoBlockly). Niezastąpione, w każdej grupie wiekowej okazały się także maty do kodowania, zarówno duże, jak i małe. Zabawy z wiatrakiem matematycznym nabrały nowego spojrzenia, gdyż można było daną pomoc dydaktyczną wykorzystać w plenerze w ogrodzie przedszkolnym. Magiczna ściana okazała się być idealna dla przedszkolaków z każdej grupy wiekowej. Dzięki tym zajęciom dzieci rozwijały w dalszym ciągu umiejętność logicznego i krytycznego myślenia. Utrwalały zdolność odkodowywania informacji. Kształtowały umiejętność dodawania i odejmowania. Przypominały kolory i pory roku oraz miesiące. Doskonaliły umiejętność pracy w parach, czy zespołach. Dzieci potrafią posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Dodawać i odejmować w zakresie dostosowanym do swego wieku. Znają podstawy kodowania, które są dobrym wstępem do kodowania w szkole.

Pomimo że zajęcia w ramach projektu zbliżają się ku końcowi, to będziemy je kontynuować w kolejnych latach w ramach zajęć podstawowych. Widząc zainteresowanie w oczach dzieci nie można przestać i aż serce rośnie, że to, co dajemy od siebie, wraca w pięknym uśmiechu dziecka.

Posted in Bez kategorii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *