KONKURS EKOLOGICZNY

Ogłoszenie

Serdecznie zapraszamy dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie

do udziału w konkursie ekologicznym ph. „Eko Marzanna”

                                                                                                                                             Organizatorzy

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO PH. „ EKO MARZANNA”

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 6 w Grajewie, os. Południe 34, tel. 86 2723504

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie w wieku od 3 do 6 lat. Realizowany jest w przedszkolu.

Cele konkursu:

a)Marzanna jako symbol wierzeń ludowych i przemijania zimy.

b) Propagowanie recyklingu jako możliwości pozyskiwania różnorodnych materiałów do tworzenia ciekawych, barwnych i niezwykłych form przestrzennych.

c)Kreowanie wyobraźni dzieci i młodzieży w odniesieniu do wykorzystania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych ( gazety, butelki, tkaniny, puszki etc.) w połączeniu z elementami sztuki ludowej.

d) Przybliżenie wiadomości o marzannie jako symbolu wierzeń ludowych.

2. Czas trwania konkursu: 02.03.2015 do 14.03.2015 r. Prace należy składać u nauczycielek grup.

3. Prace będą oceniane w jednej kategorii wiekowej.

4. W konkursie biorą udział tylko prace przestrzenne; maksymalny wymiar prac -1m x 1m x 1m, prace o większych wymiarach nie będą oceniane. Prace wykonane wyłącznie z materiałów pochodzących z recyklingu.

5. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek oraz grupę przedszkolną.

6. Każda osoba otrzyma od organizatorów dyplom za udział w konkursie.

7. Prace będzie można oglądać podczas wystawy pokonkursowej zorganizowanej w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Grajewie.

8. Przyniesione na konkurs prace stają się własnością organizatora.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu.

11. Prace będą oceniane przez Jury powołane na potrzeby konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 marca 2015 roku, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej.
                                                                      Organizatorki: Monika Albińska, Elżbieta Ossowska, Mariola Borkowska

Posted in Bez kategorii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *