DO RODZICÓW

UWAGA !!!

W PRZEDSZKOLU OBOWIĄZUJE


REŻIM SANITARNY !!!

 

W oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r.   dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego informujemy, że przedszkole będzie pełniło tylko funkcję opiekuńczą oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze dla dzieci, które nie przebywają na zajęciach, w dalszym ciągu odbywać się będą w trybie zdalnym.

Ponadto informujemy, że sale przedszkolne będą odpowiednio przystosowane do pracy w czasie epidemii koronawirusa. Na salach nie będzie dywanów, a ilość zabawek będzie ograniczona do minimum.

 • Dziecko nie może wnosić na salę żadnych przedmiotów- zabawek, jedzenia, picia, itp.

 • Rodzice i opiekunowie prawni do przedszkola wchodzą w maseczkach i swoich rękawiczkach jednorazowych. Natomiast dzieci od 4-ego roku życia w maseczkach. Oddają Państwo dziecko w przedsionku przedszkola nauczycielowi/pomocy nauczyciela, która zaprowadzi dziecko do szatni i do odpowiedniej sali.

W przedsionku przedszkola może przebywać tylko 1 osoba dorosła

 • Dzieci przyprowadzane są do godziny 8.15 tylko przez ZDROWYCH rodziców lub opiekunów prawnych, a odbierane od godziny 14.30. do 15.45. Między godziną 8:15 a 14.30 przedszkole będzie ZAMKNIĘTE.

 • Do przedszkola uczęszczają WYŁĄCZNIE DZIECI ZDROWE, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną lub inną: katar, kaszel, temperatura, wysypka, biegunka, wymioty, alergie wziewne i pokarmowe i inne.

 • Nie wolno przyprowadzać dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie i izolacji

  w warunkach domowych.

 • Dziecko musi być SAMODZIELNE (samodzielnie spożywać posiłki, samodzielnie korzystać z toalety, samodzielnie myć ręce i rozumieć potrzebę częstego mycia rąk, samodzielnie ubierać się i rozbierać, samodzielnie wchodzić na salę).

 • Nauczyciel nie może mieć bezpośredniego kontaktu z dzieckiem (odbierania z rąk rodzica, brania za rękę lub innej formy dotyku). Obowiązuje ich dystans społeczny wynoszący minimum

  2 metry.

Przypominamy, że przedszkole pełni funkcję opiekuńczą TYLKO dla rodziców obojga pracujących lub powracających do pracy. Nie dotyczy to rodziców, którzy nie pracują, pracują zdalnie lub korzystają ze świadczenia opiekuńczego.

Apelujemy o podjęcie rozsądnej decyzji, bez narażenia zdrowia i bezpieczeństwa nas wszystkich.

Posted in Bez kategorii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *